Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Grundlæggende om tyske navneord - Tyskholdet.dk

Grundlæggende om tyske navneord

Få styr på de tyske navneord

Substantiver (eller på tysk Nomen) er navneord. På dansk kan man nemt finde navneord i en givet tekst. Navneord er nemlig de ord, som man kan sætte en eller et foran. På dansk bøjer vi navneordene i både ubestemt ental, bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Derudover kan danske navneord have et af de to “køn” en eller et.

 

Like os på Facebook :)

 

På tysk skal navneordene også bøjes i både ubestemt og bestemt ental og flertal, men på tysk er der derudover ét køn mere! Et tysk navneord kan altså antage ét af de tre køn: maskulinum, femininum eller neutrum

  • Maskulinum: Hankøn —> “ein/der”
  • Femininum: Hunkøn   —> “eine/die”
  • Neutrum: Intetkøn        —> “ein/das”

Lad os gøre det mere overskueligt ved at betragte de forskellige muligheder i en tabel:

Ental
Bestemt Ubestemt
Maskulinum Ein Junge Der Junge
Femininum Eine Frau Die Frau
Neutrum Ein Auto Das Auto

HUSK: På tysk skrives navneord altid med stort!

 

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: