Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | De tyske tal: En oversigt over tallene på tysk

De tyske tal: En oversigt over tallene på tysk

Få styr på de tyske tal!

Inden vi starter med selve tallene skal du vide, at man på tysk normalt skriver talord med småt, medmindre de selvfølgelig skrives lige efter et punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn eller kolon. Dog er der en undtagelse. Hvis du bruger talordet som et navneord, så skal du som altid på tysk skrive det med stort. Skriv dig derudover bag øret, at man på tysk normalt skriver tallene 1 -12 som talord, mens man derimod skriver tal større end 12 som tal. Her kommer så de tyske tal: 

 

Like os på Facebook :)

 

1,2,3..,10:

eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.

10,11,12..,19:

zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn

20,21,23..,29:

zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig

På samme måde fortsætter når du skal sige 31, 42, 55 osv.: 

30: dreißig

40: vierzig

50: fünfzig

60: sechzig

70: siebzig

80: achtzig

90: neunzig

100: einhundert / hundert

 

Når du er nået til 100 bliver det igen nemt. Se bare her!

101, 102, 103, 113, 122, 188: hunderteins, hundertzwei, hundertdrei, hundertdreizehn, hundertzweiundzwanzig,    hundertachtundachtzig

Du gør altså ligesom på dansk: Du siger først 100 og så siger du 22 -> hundertzweiundzwanzig. Sådan gør du også med alle andre hundredtal. Her kommer så de resterende hundredtal: 

200: zweihundert

300: dreihundert

400: vierhundert

500: fünfhundert

600: sechshundert

700: siebenhundert

800: achthundert

900: neunhundert

 

Og nu er vi så nået til 1000:

1000: eintausend 

1001, 1101, 1230: eintausendundeins, eintausendeinhundertundeins, eintausendzweihundertdreißig

Sådan fortsætter du med resten af de tyske tal, f.eks siger du for 2000 bare zweitausend, og for 2001 siger du bare zweitausendundeins. På samme måde med 10.000 = zehntausend, 100.000 = hunderttausend

 

CC: Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: